Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Услови за стицање статуса самосталног радника из области културе

Услови за стицање статуса самосталног радника из области културе

Удружење научних и стручних преводилаца Србије за своје чланове организује предавања у циљу обезбеђивања континуалног - целоживотног усавршавања у преводилачкој струци. Сваки члан Удружења прима обавештења о терминима предавања путем електронске поште, a похађање наставе је бесплатно за све активне чланове.

 
 

 

Захтев насловљен на Удружење научних и стручних преводилаца, Комисији за статусна питања;

 1. Биографија и радна биографија, која између осталог садржи податке о образовању, организацијама за које је обављао преводилачке услуге врстама обављених превода и слично;
 2. Доказ о завршеној школи;
 3. Доказ о држављанству;
 4. Доказ о пребивалиштву;
 5. Доказ да се преводилац у последње три године, пре подношења захтева, континуирано бавио превођењем, да је за то време превео 90 ауторских табака текста, односно да је у истом периоду био ангажован на усменом превођењу најмање 750 часова;
 6. да је, уколико је превео мање од броја табака, наведених у овој тачки, сразмерно више часова био ангажован на усменом превођењу;
 7. Фотокопија радне књижице, која мора бити закључена од фирме у којој је преводилац последњи пут радио;
 8. Изјаву да није пензионер, да на своје име нема предузеће или радњу или да није у радном односу по било ком основу.

Одржавање статуса

 •     Захтев.
 •     Доказ да је у последње 2(две) године преводилац превео најмање 30 ауторских табака текста годишње или да је ангажован 250 часова годишње на усменом превођењу. Сматраће се да кандидат испуњава услове за одржање стеченог статуса и ако је превео мање од наведеног броја ауторских табака, али је сразмерно више пута био ангажован на усменом превођењу.
 •     Да захтев поднесе Комисији за статусна питања 15 дана пре истека рока од 2 године.