Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Издавачка делатност

Удружење се бави издавачком и графичком делатношћу, како за властите, тако и за потребе својих комитената. Овде се, пре свега, ради о објављивању и штампању дела од интереса за преводилаштво у најширем смислу речи и разних публикација, документације, каталога и другог материјала за потребе бројних привредних и других субјеката са којима Удружење тесно сарађује.

У питању су тектови и материјали на страним језицима из области лингвистике, лексикографије и терминологије, историје и теорије превођења, зборници радова са стручних скупова, преводна стручна литература од основног значаја.

 

Pеализовани лексикографски подухвати:

Превођење и настава страних језика (зборник радова), Београд, 1986;
Терминолошки преглед - Рад на терминологији у Југославији и свету, Београд, 1986;
Терминологија - Начела, нормирање, усаглашавање рада (зборник радова), Београд, 1986;
Даница Селесковић, Конференцијски превођење - Проблеми говора и споразумевања, Београд, 1988, 207 стр.
Mр Мирјана Радосављевић, English in Foreign Trade and Banking, Београд, 1989 и четврто допуњено издање 2004;
Вишејезични правно-економски речник, Београд, 1991;
XII светски конгрес ФИТ-а, Београд 1990 (Зборник радова - Процеедингс), Београд 1991;
Драгољуб Живојиновић – Јапанац, Речник штампарства и издаваштва , немачко-српско-енглески, Београд, 1998;
Зоран Р. Јовановић, 40 година Удружења научних и стручних преводилаца Србије, "Преводилац" Београд, 2000;
Др Младен Јовановић, О ПРЕВОЂЕЊУ, Техника превођења, с примерима српско-енглеског и енглеско-српског превода, Београд, 2001;
Мр Жељка Мирковић, МАШИНСТВО – енглески, Београд, 2005;
Мр Нада Крњајић – Цекић, НЕМАЧКИ У МАШИНСТВУ, Београд, 2005;
Др Младен Јовановић, ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА ТЕРМИНОЛОГИЈА (текстови за превођење), Београд, 2006;
Даница Селесковић, Образложен педагошки прилаз настави конференцијског превођења, Београд, 2007;
Др Надежда Винавер, LE GENIE MECANIQUE CHOIX DE TEXTES, COURS DE TRADUCTION, Београд, 2008;
Др Мирјана Радосављевић, ФЕНОМЕН ПОЛИСЕМИЈЕ У ФИНАНСИЈСКОМ ВОКАБУЛАРУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, Београд, 2009;
Миодраг Сибиновић, НОВИ ЖИВОТ ОРИГИНАЛА, увод у превођење, Београд, 2009;
Мр Марта Банићевић, Мр Магдалена Поповић, РЕЧНИК УГОСТИТЕЉСТВА, српски-енглески-немачки-француски-италијански-руски, Београд, 2010; Угоститељски речник, 2009., Удружење научних и стручнихпреводилаца Србије;
Зборник радова, ЈЕДАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СКУП «ТУМАЧИ И ПРЕВОДИОЦИ – РАДОСТ И ТУГА?»,  19-21- септембра 2013. у Београду, приредио Миодраг Вукчевић, Београд, 2013;