Удружење научних и стручних преводилаца Србије


    

Речник штампарства и издаваштва

Живојиновић, Д. (1998).

Издавач: Удружење научних и стручних преводилаца Србије
Адреса приступа: www.prevodi.rs/sr/izdavacka-delatnost/recnik-stamparstva-i-izdavastva/?lang=rs
Укупан број страна: 647


 
Предговор

У нашем штампарству и издаваштву традиционално је била прихваћена и заступљена немачка терминологија. Средњовековно српско штампарство, иако једно од првих у Европи, због страшних турских угњетавања и разарања није било дугог века и није имало када да створи своју стручну терминологију. Зато је, после ослобођења од Турака, било сасвим логично и природно да, заједно са новим штампарским машинама увезеним из Аустрије и Немачке, усвоји и немачку стручну терминологију. Међутим, са уздизањем нивоа образовања кадрова у штампарству све више се осећала потреба за стварањем сопствене, српске терминологије. Са увођењем компјутерске технике почела се уводити терминологија на енглеском језику. Управо то је дало подстицај да се приступи изради једног, на научним основама заснованог немачкоенглеско-српског, дакле - тројезичног речника који би, узимајући у обзир традиционалну немачку и наступајућу енглеску терминологију и законитости српског језика, довео до српске нормативне терминологије штампарстwаииздаваства. У складу са обимом који се са све широм применом штампарства, сам посеби наметнуо, рад на овом речнику је од почетка усмераванка изналажењу најједноставнијег начина за приступ жељеним речима и њиховим еквивалентима. Већина постојећих вишејезичних речника, уз одреднице има и бројкешифре помоћу којих се налази дата реч на другом језику. У овом речнику речи су поређане у три ступца у непосредној близини и на истом нивоу, чиме је омогућен непосредан приступ терминима на следећа два језика. Разуме се, уз именице на немачком и српском језику наведени су и родови са ознаком (м) за мушки, ф) за женски и (н) за средњи род, док глаголи као лако препознатљиви нису обележени са (в). Доајеп нашег штампарства, уважени Никола Пијуковић, у предговору првом издању своје књиге Штампарство у теорији и пракси" (Београд, 1937. г.), која је при изради овог речника била незаобилазна, полази од чињенице да је његова књига намењена сталежу, који код нас броји тек коју стотину лица" и не нада се да ће она доживети више издања, али зато жели да то прво издање буде од корисника примљено са искреношћу, онако како им га он са пуном љубављу пружа. Данас, када у нашој земљи има неколико десетина хиљада људи у сталежукојем је овај речник намењен, ми се придружујемо жељи уваженог Николе Пијуковића, очекујући да ће овај наш рад бити искрено прихваћен у круговима штампара, издавача, преводилаца и других, да ће добро послужити његовим корисницима и да ће им олакшати и обогатити њихов рад.

У Београду, јуна 1998. године - Драгољуб Живојиновић-Јапанац


1 Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators

2 European Legal Interpreters and Translators Association

Аутор Драгољуб Живојиновић-Јапанац
Наслов Речник штампарства и издаваштва
Година 1998
Језик српски – енглески – немачки – француски – италијански - руски
Предметне одреднице Речник
Физички опис Стр. 647
ISSN 0351-8892
УДК 651.926.07(05)=00

Куповина електронске књиге

Електронско издање


Штампано издање