Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Зборник радова 2013

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ / SOUS LES AUSPICES DE / UNDER THE AUSPICES


Међународне федерације преводилаца (ФИТ)
Fédération Internationale des Traducteurs (FIT)
International Federation of Translators (IFT)

Глас удружења преводилаца, тумача и терминолога широм света La voix des associations de traducteurs, d’interprètes et de terminologues à travers le monde. The voice of associations of translators, interpreters and terminologists around the world

 

УЗ ПОДРШКУ/ AVEC LE SOUTIEN DE / SUPPORTED BY

Европског удружења судских преводилаца и тумача

 

Association européenne des traducteurs et interprètes juridiques The European Legal Interpreters and Translators Association


У OРГАНИЗАЦИЈИ / ORGANISÉ PAR / ORGANIZED BY

Комитета ФИТ-е за судско превођење и тумачење (ЛТИ) Le Comité de la FIT de traduction juridique et d’interprétation près les tribunaux (LTI) The FIT Committee for Legal Translation and Court Interpreting (LTI)


УЗ ПОДРШКУ/AVEC LE SOUTIEN DE / WITH THE SUPPORT OF


Министраствa правде и државне управе Републике Србије Ministère de la Justice et de l’Administration d’Etat de la République de Serbie Ministry of Justice and State Administration of the Republic of Serbia

ЈЕДАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СКУП
ФИТ - Комитет за судско превођење и тумачење
ТУМАЧИ И ПРЕВОДИОЦИ - РАДОСТ И ТУГА? 
  
 
Уважене колеге преводиоци,


Удружење научних и стручних преводилаца Србије жели Вам срдачну добродошлицу на Једанаести међународни форум, скуп који организује Комитет за судско превођење и тумачење (ЛТИ) Међународне федерације преводилаца (ФИТ). Комитет за судскo превођење и тумачење Међународнe федерације ФИТ у двогодишњем циклусу организује саветовање које разматра актуелна питања и токове из области судског тумачења и превођења. Претходни, десети скуп је одржан 2011. у Паризу, а ове године Удружењу научних и стручних преводилаца Србије је припала част да буде домаћин 11. Међународног Форума на тему ТУМАЧИ И ПРЕВОДИОЦИ –

РАДОСТ И ТУГА?


Настављајући циклус саветовања на тему преводилаштва и његовог друштвеног положаја, отпочетог 1984. год. у Херцег Новом, Удружење научних и стручних преводилаца Србије поводом обновљеног редовног чланства у Међународној федерацији преводилаца (ФИТ), са задовољстом је прихватило позив председавајућих Комитета за судске тумаче да угости учеснике Форума.


Током педесеттри године свога постојања Удружење научних и стручних преводилаца Србије организовало је традиционалне стручне скупове да би учесницима омогућили сагледавање отворених питања положаја преводилаца у друштву и њиховог доприноса друштвеном развоју. После прошлогодишњег стручног скупа и одржавања XII Светског конгреса ФИТ-е у августу 1990. у Београду, ово је прво саветовање на тему судског тумачења и превођења.


Надамо се да ће Међународни Форум ФИТ – ЛТИ допринети бољем сагледавању сталешке области превођења, а у оквиру тога посебно њен део судског тумачења и превођења, и на тај начин пружити додатан подстицај уређивању друштвене инфраструктуре по овом питању, ради што успешнијег укључивања нашег друштва у међународне интегративне токове.

Београд, септембра 2013.

 

Belgrade, 2014

др Миодраг Вукчевић
Члан Комитета ФИТ ЛТИ