Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Уредник часописа

Зоран Јовановић

Наш колега Зоран Јовановић, рођен је 1942, у Клоки (СО Топола), гимназију је учио у Смедеревској Паланци, а студије германистике је завршио у Београду 1966. године. Радио је као преводилац и новинар у новинској агенцији АДН из Берлина (1966-1980), а од 1980. до 2007. деловао је као самостални преводилац са статусом уметника; бавио се писменим и усменим превођењем са немачког и на немачки. Био је преводилац у периоду 1980-2005 за све послове писменог и усменог превођења, пратио државне, привредне, синдикалне и друге делегације у земљи и иностранству.

Додела Награде за животно дело Зорану Р. Јовановићу

Његов преводилачки опус веома је обиман и разнолик, обухвата белетристику (радио-драме и уметничке монографије), различиту стручну литературу (политика, привреда, право, социологија, педагогија, психологија, историја, заштита животне средине, спорт, култура, уметност итд.).
Објавио је већи број превода са српског на немачки (три дела Едварда Кардеља), монографије о уметницима (самостално или у сарадњи са другим преводиоцима), каталоге, студије, затим преводе са немачког на српски језик: текстове за Радио Београд и слично.
Желимо нарочито да истакнемо следеће књиге које је превео:
Група аутора: Минхенска школа, 1850-1990, каталог, Народни музеј, Београд, 1988.
Карл Брикс: Правци развоја уметности 1880-1933, каталог, Народни музеј, Београд, 1989.
Хелмут Харк: Лексикон основних југословенских појмова, Београд, Дерета, 1998.
Јоланда Јакоби: Психологија Карла Густава Јунга, Београд, Дерета, 2000.
Преписка између Фројда и Јунга, Београд, Дерета, 2001.
Хаген Шулце, Преглед немачке историје, Београд, Народна књига, 2001.
Хајке Катрин Бала, Сећање за будућност, 2003 (са Миодрагом Вукчевићем).

Истичемо његов уџбеник за учење немачког стручног језика Deutsch special 1, Београд, 2007 (422 стране), јер је потпуно прилагођен потребама наставе превођења за германисте, тј. превођења са немачког на српски и са српског на немачки језик, с посебним акцентом на политичку и правну тематику, као и пратећу терминологију.
Године 2000. добио је Годишњу награду Удружења за превод књиге Јоланде Јакоби Психологија Карла Густава Јунга.
Зоран Јовановић је члан УНСПС-a од 1975. године, где је заузимао важне управне и стручне функције. Предавач у Школском центру Удружења за предмет Друштвено-политичка терминологија од 1976. године, дугогодишњи члан Савета Школског центра Удружења, главни и одговорни уредник часописа Преводилац од 1982. године. Аутор је близу сто стручних чланака из разних области, носилац Плакете Удружења (1985) и две преводилачке награде (Награда за посебно преводилачко остварење из 1985. и Годишња награда за 2000. годину).
Зоран Јовановић је члан-оснивач Друштва за српско-немачку сарадњу (1991) и његов дугогодишњи потпредседник, члан Друштва за неговање Његошевог дела и актуелни потпредседник Гетеовог друштва у Београду.

Једино гласило за преводиоце у Србији

Časopis PREVODILAC

Часопис за српску и страну филологију, општу и примењену лингвистику, лексикографију и традуктологију (историја, теорија, критика, дидактика превођења, статус и организација преводилачке професије)
QR code