Удружење научних и стручних преводилаца Србије


О нама

Удружење научних и стручних преводилаца Србије ове године слави педесетпет година постојања. Сведоци смо брзих промена у којем наше удружење остварује своју делатност, а живимо у времену опште глобализације. Под овим термином се обично подразумева интеграција економских, политичких и културних система свих земаља света. Без обзира где живе, људи се осећају међусобно повезаним, информациони и финансијски токови су све слободнији, а роба и услуге из једног дела света доступне су у свим другим деловима земљиног шара.


У условима процеса глобализације брзо се мења и преводилачка професија. Растојања и националне границе губе свој значај, док језичке баријере и даље остају. Превођење постаје индустрија која се из године у годину све брже развија. Посебно брзо расте потражња за преводима стручних текстова, што и представља нашу основну делатност. То, с једне стране, захтева све већи професионализам, уз коришћење савремених средстава, као што су разни преводилачки програми и интернет, а с друге стране доводи до тога да се превођењем све чешће баве и они којима то није основна делатност или за то нису квалификовани.

 


     Осим тога, економска криза и процес транзиције доводе до тога да се неки наручиоци, уместо за квалитет и професионализам, одлучују за оно што је јефтиније – за поједине агенције које, захваљујући нестручним кадровима и нелојалној конкуренцији у борби за профит, нуде ниже цене. При том се заборавља да стручан преводилац мора да буде професионалац у две области које се у много чему разликују. С једне стране, он мора да буде добар лингвиста, да поседује одлично знање како изворног тако и циљног језика, да буде способан да се лако изражава на матерњем језику, јер у супротном, чак и ако разуме језик оригинала, неће моћи да правилно изложи мисао на циљном језику. Последњих година смо били сведоци да поједине стране фирме за преводиоце неселективно узимају своје сународнике који недовољно владају српским језиком и који нису преводилачки образовани, што доводи до лошег квалитета и све већег коришћења синтагми које су српском језику стране. Опште смењивање професионализма на нивоу државе и квазитржишна привреда која је у многим случајевима омогућила долазак на кључна места испод просечних појединаца, довели су до тога да се преводиоци поново срећу са неким проблемима које смо донедавно сматрали решеним. Реч је, између осталог, о следећем:

 

     а) данас многи наручиоци сматрају да процес превођења представља аутоматску замену српских речи речима на другом језику и мисле само о томе, како да нађу преводиоце који су спремни да раде испод реалне цене, не размишљајући при том о квалитету и потцењивању ове професије;

     б) многе „рентабилне“ преводилачке агенције имају само једно запослено лице које ради у свом стану или неколико „професионалаца“ који раде код своје куће, а квалитет тих сарадника најчешће нико не проверава;

     в) у нашем друштву долази до наглог смањивања степена писмености и депрофесионализације, што се примећује чак и у јавном сервису „европске“ Србије и у издањима које штампају државни органи.
Овде не смемо заборавити да је највећи капитал сваког преводиоца, као и Удружења у целини, његова репутација. Педесетипет година постојања и број институција и предузећа који преводе наручују од Удружења и који су преводима увек задовољни – све то представља највећу драгоценост коју Удружење мора да сачува и у наредном периоду.

 

Саме чланове Удружења очекује да задовоље светске стандарде (кодексе) који се односе на:

           - обезбеђивање професионалног нивоа писменог и усменог превођења;

          - поштовање рокова за обављање писмених превода, уз обавезну проверу (редиговање) текста пре

            његове предаје наручиоцу;

           - стално усавршавање стручног нивоа;

           - чување поверљивости материјала и њихово коришћење у уговорене сврхе;

           - поштовање правила колегијалности (није дозвољено критиковање колега пред наручиоцем);

           - недовођења наручиоца у заблуду нетачном рекламом и лажним информацијама о  властитим

             преводилачким могућностима;

           - недозвољено преузимање клијената од Удружења и осталих колега, као издавање својих

             визиткарти  клијентима којима се услуге пружају преко Удружења;

           - пружање услуга по ценама испод оних које је одредило Удружење (дампинг);

           - пажљиве анализе примедби наручиоца и предузимање неопходних мера за отклањање тих

             примедби;

           - неучествовање у активностима и поступцима који могу да нанесу штету Удружењу;

           - стварање услова који би онемогућили нелојалну конкуренцију у преводилаштву;

           - формирање јединствених услова за пружање преводилачких услуга;

           - организовање научних семинара, конференција...