Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Чланство у међународним организацијама

F. I. T.
Међународна федерација преводилаца

Године 1953. основана је у Паризу Међународна организација преводилаца
(Fédération Internationale des Traducteurs)
или како је скраћено називају
ФИТ / FIT


Основала су је преводилачка удружења из Француске, Италије, Шпаније, Норвешке и Југославије.
Званични језици ФИТ-а су француски и енглески.
Чланство је колективно. Према важећем статуту највише два удружења (два савеза) из једне земље могу бити пуноправни чланови ФИТ-а.


Пуноправни чланови ФИТ-а плаћају чланарину, која се одређује према броју чланова у удружењу.
Задатак ове организације састоји се у координирању рада појединих националних преводилачких организација – чланица како би се заједничким напорима допринело подизању квалитета и угледа превода као и социјалног и економског положаја преводилаца у свету у којем превођење како литералних тако и научних и стручних дела представља један од битних елемената међународне културе, економске и политичке сарадње и разумевања. Један од главних подухвата представља препорука о ауторском праву преводилаца чија су начела прихватиле многе земље па и доношење преводилачке повеље у којој се јасније формулишу права и моралне дужности преводилаца.

ФИТ-а тесно сарађује са УНЕСКОМ који јој пружа свесрдну моралну и материјалну подршку и чијом помоћи ФИТ-а издаје и свој редовни тромесечни часопис «Babel» који третира сва питања у вези са књижевним и научним преводилаштвом.

Редовни конгреси ФИТ-е одржавају се сваке три године.

На јубиларном IV конгресу, који је одржан у Дубровнику 1963. представљао је велики успех нашег преводилаштва и на њему је присуствовало око 150 делегата земаља – чланица и исто толики број наших преводилаца. На њему је усвоје текст Повеље о правима и дужностима чланова ФИТ.

XII светски конгрес преводилаца, који је у организацији Савеза књижевних преводилаца и Савеза удружења научних и стручних преводилаца Југославије одржан у Београду од 02. до 09. августа 1990. године, био је један од највећих и најуспешнијих у историји Међународне преводилачке федерације (ФИТ).
Тема Конгреса ”Превођење као стваралачки чин”

У Загребу је 18. и 19. фебруара 1961. одржана Оснивачка скупштина Савеза научно-стручних удружења, који су чиниле асоцијације из Хрватске, Србије и Словеније. Убрзо је Савез приступио и Светској преводилачкој федерацији (ФИТ). Током седамдесетих година Савезу су се прикључила и новооснована удружења научних и стручних преводилаца из Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Војводине, у чему је много помогло наше Удружење.

Готово да није било светског конгреса преводилаца на ком нису учествовали чланови нашег удружења: најпре у Дубровнику 1963. године, када је међу осамдесет преводилаца из Југославије било десет наших чланова. Наши чланови су били активни и на светским конгресима ФИТ-а у Ници 1974, затим у Монтреалу 1977, Варшави 1981, Бечу 1984, Мастрихту 1987. и у Београду 1990. у Сан Франциску 2011. и  Берлину 2014. године, као и на Једанаестом међународном скупу ”ТУМАЧИ И ПРЕВОДИОЦИ – РАДОСТ И ТУГА” 2013. године у Београду.

 

 

 

Стабло преводилаца посађено 1990. године у Парку мира и пријатељства, септембар 2013. године, делегација 11. Форума судских преводилаца ФИТ-е.

 

 11. Форум судских преводилаца ФИТ-е, Београд, 19 - 21. септембра 2013. године

XX КОНГРЕС ФИТ-е, Берлин 2014. године

XX КОНГРЕС ФИТ-е, Берлин 2014. године