Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Преводилачки центар

Не дозволите да Ваш посао трпи или чак пропадне због нестручног превода. Нијансе у превођењу могу произвести велике проблеме у реализацији посла.

Удружење научних и стручних преводилаца Србије пружа услуге:

  1. Писменог превођења научне и стручне литературе

               - текстови намењени пословној коресподенцији
               - текстови намењени објављивању
               - текстови са овером судског преводиоца

      2. Услуга превођења са техничком подршком

               - консекутивно превођење
               - симултано превођење
               - техничка подршка симултаном превођењу

Поверите нам Вашу научну или пословну документацију, производе, уговоре, преговоре, финансијске аранжмане, превођење на пословним скуповима.

Препустите све стручњацима. Гарантујемо квалитет, рокове и чување пословне тајне. Ми разумемо 45 страних језика. Омогућићемо да и ви разумете.

Ваш захтев за понудом можете послати на upit@prevodi.rs или на  upit@me.com и понуду ћете добити у кратком року.