Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Писмено превођење

Превод стручне литературе

„...(Релевантна) јединица значења за преводиоца није сама реч, већ порука...“
Michael Moerman

Писани текстови су по својој дефиницији перманентни лингвистички изрази и као такви вечити су извор искушења за несигурне у инверзију логичке структуре преведене реченице на начин у коме су примарна настојања усмерена ка тренутном превођењу текста у нади да ће се његово значење разумети касније, пре него да се ради о разумевању пре превођења. Када преводилац није довољно упознат са природом изворног језика, нити му је блиска област која је предмет разматрања, постоји ризик да ће се окренути употреби лингвистичких еквивалената, па ће тако и његови преводи бити у служби индивидуалних поимања изворног значења текста, пре него преношење значења и смисла поруке.

 

У превођењу научне и стручне литературе прецизност одабира адекватних термина је од изузетног значаја у циљу очувања семантичког значења и смисла поруке изворног текста. У том смислу, превођење научне литературе се не може сматрати сувопарним процесом простог проналажења еквивалентних речи и израза, већ умећа трансфера изворних идеја, концепата и порука аутора, што није могуће без доброг и темељног познавања културолшке позадине језика и домена научне области којој изворни текст припада.

 

За све додатне информације не оклевајте да нас контактирате или нас посетите лично сваким радним даном од 8:00 до 16:00 часова.