Удружење научних и стручних преводилаца Србије


Захтев за бесплатну понуду

Захтев за бесплатну понуду могу послати сва правна и / или физичка лица. Ваш захтев за пружањем услуга писменог, усменог превођења и / или техничке подршке симултаном превођењу можете попунити електронским путем, а наша стручна служба ће Вам одговорити у најкраћем могућем року.